..persoonlijk..


Het geven van blokfluit/muziekles niet alleen Femke's beroep maar ook haar hobbie. Als klein meisje speelde zij al graag blokfluit en later ging ze drie keer in de week naar haar muziekjuf : voor privéles, ensemble en theorieles. Na de havo heeft zij op het conservatorium hoofdvak blokfluit gestudeerd. Na het behalen van het docentendiploma zijn nog andere muziek- pedagogische opleidingen afgerond. Met het Gehrels-diploma was Femke vakleerkracht in het basisonderwijs en A.M.V.docent op de muziekschool. Aan jongere kinderen werden cursussen 'Plezier-met-muziek' gegeven, plus aan ouders met babies de cursus 'Muziek-op-Schoot'. Door deze ervaring worden de blokfluitlessen van Femke een breder muzikale beleving en graag deelt zij haar enthousiasme voor dit instrument en voor het muziekmaken in het algemeen. Gedurende cursusjaar '17-'18 zal Femke weer een bijscholingscursus volgen om andere en extra muziekdidactiek aangereikt te krijgen.

voor vragen en gewenste informatie natuurlijk bereikbaar:
of  06-24389541
Muziekles voor kinderen

...het jaar is fluitend begonnen 
De korte cursus om kennis te maken met muziek in combinatie met de blokfluit duurt van half septemben tot eind november, om daarna de sinterklaas- en kerstliedjes te gaan zingen en spelen..en daarna nóg meer muziek 

de lestijd voor deze 1e-jaars is aansluitend aan school, namelijk : 
*op maandag om 15.00 uur
*en vrijdag om 13.00 uur

In 10 sprookjesachtige lessen leren de leerlingen' welke geluiden een toverstok kan maken' en 'of de wolf de weg nog weet naar oma's huisje....
Zo zijn de kinderen op een speelse manier met muziek en met de blokfluit bezig. De motoriek wordt verfijnd en het muzikaal gehoor wordt getraind.
Natuurlijk leren de kinderen ook over hoog/laag en lang/kort zodat het leren noten lezen heel soepel zal gaan. Want ná deze kennismakingslessen wordt gestart met een methode/ notenboek.

De andere groepen, de 2e- en hogere jaars, hebben les in de leskamer op een tijdstip dat in overleg is afgesproken, want de blokfluitstudio is altijd beschikbaar .
Eind augustus'17 worden de groepen samengesteld en wordt de lestijd met de ouders besproken. 

instromen in een groepje is na overleg vaak wel mogelijk, dus bij interesse voor blokfluitles (1e-jaars of meerdere-jaars) kunt u altijd contact opnemen : femfluit@gmail.comOok volwassenen zijn welkom om muziek te komen maken.

De lestijden zijn flexibel (overdag of 's avonds) dus voor iedereen 'les-op-maat'.
 * Beginnende volwassen leerlingen starten vaak met de grotere/ lagere altblokfluit. De klank wordt als warmer ervaren en de stand van de polsen en handen is meer ontspannen.
 * Maar ook als u in het verleden blokfluit hebt gespeeld en u wilt het muziekmaken oppakken kunt u vrijblijvend langskomen voor een kennismaking. 


Wanneer er een nieuw instrument aangeschaft gaat worden, is het raadzaam om met de docent te overleggen. Er zijn veel mogelijkheden..meestal heeft een blokfluit met barokboring de voorkeur (met een groot 5e gat en dubbelgeboorde gaten 6 en 7).
Er kan gekozen worden voor kunststof of houten instrumenten met allebei hun voor- en nadelen.

Voor een spreekbeurt over "de blokfluit" staat hier een tas klaar met spullen om in de klas te laten zien: vijf maten blokfluiten (van sopranino tot bas) + een doorgezaagde fluit + veel info om te vertellen.
Naast het lesgeven werkt Femke ook twee dagen in Utrecht in de enige Nederlandse blokfluitfabriek, waar Aura- en Coolsmablokfluiten worden geproduceerd. Ze werkt daar op de reparatieafdeling, dus maakt klanten blij wanneer hun probleeminstrument weer in orde is gemaakt. Omdat bijvoorbeeld door condens het hout is gaan werken kunnen instrumenten verstopt raken, of is de klank veranderd, of blazen bepaalde tonen moeilijker aan.
Op deze foto een beschimmeld dak van een windkanaal ...waaruit blijkt dat niet altijd is het 'blok' van de 'blok'fluit de boosdoener zou zijn..
Elk jaar in april laten de verschillende groepjes leerlingen horen wat leuk is om te laten horen. Familie en alle andere belangstellenden zijn welkom om te komen luisteren en kijken. We maken er altijd een feestje van, met verkleedkleren aan is het thema compleet....

De uitvoering/ voorstelling door de leerlingen van 2016- 2017 werd weer druk bezocht door een enthousiast publiek dat de leerlingen bedankte met een lang applaus.

Ook het volwassene-ensemble heeft een paar stukken gespeeld en had een aandeel in het thema van dit jaar.


     .....op welke blokfluit zou je willen spelen?...

     prijzen van de verschillende lessen:

    10 kennismakingslessen: 60 euro incl.boekje +leenfluit
    1e-jaars groepsles : 180 euro voor 10maanden les
    2e-jaars groepsles : 220 euro voor 10maanden les
    hogere-jaars : afhankelijk hoeveel leerlingen in de groep         
    privéles : 25 euro per les, naar keuze elke week of anders